Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Wereldeenheid

(http://www.wereldeenheid.nl is opgeheven wegens pensionering van de auteur. Hij wil zijn bezoekers derhalve bedanken voor het vele raadplegen van de site. Op deze website vind je ook erg veel artikelen van hem die aansluiten op wereldeenheid)

Wat gebeurt er allemaal om ons heen?
In wat voor wereld leven we eigenlijk? Weet u wel wat er allemaal om ons heen gebeurt? Natuurrampen, klimaatverandering, vulkaanuitbarstingen, religieus geweld, terrorisme, politieke omwentelingen, buitenlanders, BSE, varkenspest, mond- en klauwzeer, aids en HIV, noemt u maar op, het lijken de plagen van Egypte wel. Wat is er eigenlijk aan de hand?

Het gezicht van de wereld is naar eigenzinnigheid gekeerd ...
Bahá'u'lláh, de Profeet en Stichter van het Bahá'í-geloof zei daar het volgende over: "De wereld bevindt zich in barensnood en haar onrust groeit van dag tot dag. Haar gezicht is naar eigenzinigheid en ongeloof gekeerd. Haar toestand zal zo benard worden, dat het niet juist en passend zou zijn deze nu te onthullen. Haar verdorvenheid zal lang aanhouden ..."

Hoe je het ook zegt, in gewone woorden of in profetische taal, we kunnen er niet meer omheen; het lijkt wel of we in de eindtijd leven, of zoals de profeet Jesaja (Oude Testament van de Bijbel) profeteerde: "Ga in de rotskloven en verbergt u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister van Zijn majesteit.". Nu, dat zou je bijna letterlijk doen, want er is geen plek op de wereld waar je voor al deze rampspoeden veilig bent.

Een kleine wereld
Onze wereld is door de technologische ontwikkelingen en communicatiemogelijkheden zo klein geworden, dat alles wat ergens op de wereld gebeurt meteen invloed heeft op de rest van de wereld.

Kijk eens naar de kredietcrisis en de beursontwikkelingen: een neerwaartse ontwikkeling op een van de toonaangevende internationale beurzen sleept de andere beurzen in zijn val mee, waar ook ter wereld, wat soms enorme konsekwenties heeft.
In Afrika, Azië en Zuid-Amerika heersen voortdurend epidemieëen van mond- en klauwzeer onder het vee. Wij reizen over de gehele wereld en brengen uit alle werelddelen virusinfecties mee, en vinden het vreemd dat die ziekten dan ook plotseling hier opduiken. Kijk eens hoe wij ons vee over grote afstanden heen en weer slepen en wegens commerciële belangen wordt ons vee niet eens ingeënt!
Het is niet zeker waar precies aids is ontstaan, wel zeker is dat aids in zeer korte tijd over de gehele wereld grote hoeveelheden slachtoffers heeft geëist en nog steeds blijft eisen. In sommige gebieden van Afrika ontbreken daardoor hele generaties.
Het materialisme wint overal steeds meer terrein; mensen letten alleen nog maar op hoe iemand eruit ziet en zijn niet meer geïnteresseerd wie iemand is. Alles moet kunnen en mogen, waardoor alle normen en waarden uit onze culturen afvlakken en soms geheel verdwijnen.
Het spreekt vanzelf, dat we deze en andere wereldomspannende problemen alleen kunnen oplossen vanuit een perspectief van wereldeenheid. Een wereldomvattende samenwerking op alle gebieden ten gunste van de bewoners van onze planeet, de mensheid.
Hoe kunnen we zoiets bereiken?
Het is duidelijk dat de 'politiek' geen oplossing biedt. De politiek heeft onze problemen nooit echt kunnen oplossen. Ook de bestaande godsdiensten hebben in het verleden geen enkele oplossing voor deze problemen kunnen bieden. Een door godsdienst, politiek of ras 'gekleurde' oplossing wordt nimmer aanvaard door een groep met een andere 'kleur'.

Wat dan wel?
We hebben een organisatie nodig, die zowel voor de 'politiek' als de 'godsdienst' van alle landen en volkeren aanvaardbaar is. Een blauwdruk van zo'n organisatie is door Bahá'u'lláh, de Profeet en Stichter van het Bahá'í-geloof, geopenbaard. Deze blauwdruk heet wereldeenheid en is gebaseerd op de eenheid van God, de eenheid der mensen, respect voor het individu en een progressieve ontwikkeling van de mens, een nieuwe Wereldorde. Oftewel de eeuwigdurende voortschrijdende Openbaring van God aan de mens.

In Zijn blauwdruk loopt Hij vooruit op de dingen die komen gaan. Hij verkondigt dat Hij de door alle godsdiensten voorspelde Profeet is die alle voorgaande Profeten in Zich verenigt (aanvaardbaar voor mensen van alle godsdiensten), hij vertelt bovendien over de opbouw van een wereldgemenebest van alle volkeren en naties (aanvaardbaar voor mensen van alle politieke gezindten). Hij voorzegde de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de technologische ontwikkelingen, de rampen die er zullen komen, hoe we die tegemoet moeten treden, en vele andere onderwerpen. Hij zegt dat ... "ieder tijdperk zijn eigen problemen heeft en ieder mens zijn persoonlijk streven. Het geneesmiddel dat de wereld in haar huidige lijden van node heeft, kan nooit hetzelfde zijn als dat waaraan een later tijdstip behoefte zal hebben."

Kees P.
2008

- Aanhalingen zijn uit de Bahá'í Geschriften