Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Als je huisdier er niet meer is (leven na de dood)

Wij waren erg verdrietig nadat we ons huisdier, een klein hondje met de naam 'Pookie' (Poekie), moesten laten inslapen nadat ze ongeneeslijk ziek was geworden. Wij vroegen ons af of we haar in de volgende wereld weer zou zien.
De nieuwsgierigheid en de liefde voor onze kleine 'Pookie' heeft mij aangezet om antwoorden te zoeken over het verschil tussen dier en mens ná de dood.

Bahá'ís worden van jongs af aan aangemoedigd om liefde en medeleven met dieren te tonen:
“Train uw kinderen vanaf hun vroegste dagen om oneindig teder en liefdevol voor dieren te zijn. Als een dier ziek is, laat de kinderen dan proberen het te genezen, als het honger heeft, laat ze het dan voeden, als het dorst heeft, laat ze zijn dorst lessen, als het moe is, laat ze dan zien dat het rust. De meeste mensen zijn zondaars, maar dieren zijn onschuldig.”
Bron: ‘Abdu’l-Bahá, Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, blz.159-160, ongeautoriseerde vertaling

Wanneer we een dier verzorgen, merken we, dat een dier verschillende kwaliteiten en eigenschappen heeft. We kunnen dan een sterke band voelen met de individuele persoonlijkheid van dat dier, vooral wanneer we het gevoel hebben dat het ons liefde, loyaliteit en vriendschap geeft.

Gevraagd naar de individuele persoonlijkheid van het dier na de dood, zegt ‘Abdu'l-Bahá:
“Zelfs de meest ontwikkelde hond heeft niet de onsterfelijke ziel van de mens; toch is de hond perfect op zijn eigen manier.”
Bron: ‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá in London, blz. 97, ongeautoriseerde vertaling

Hoewel dieren geen onsterfelijke ziel hebben, wordt ons verteld dat ze een 'dierlijke geest' hebben. De Bahá'í-geschriften gebruiken het woord 'geest' om te verwijzen naar bepaalde krachten en mogelijkheden die de verschillende rijken van het bestaan doordringen:
“Hierna [na de plantaardige geest] komt de dierlijke geest, die eveneens ontstaat doordat de elementen zich vermengen en verbinden, maar deze verbinding is vollediger en op bevel van de Almachtige Heer wordt er een volmaakte vermenging gekregen en ontstaat de dierlijke geest, of anders gezegd, het zintuiglijke vermogen. Het neemt de werkelijkheid der dingen waar aan de hand van dat wat gezien wordt en zichtbaar, te horen, te proeven, te voelen en te ruiken is. Nadat de samengestelde elementen zijn gescheiden en ontbonden, zal de geest uit de aard der zaak ook verdwijnen.” 
Bron: ‘Abdu'l-Bahá, Beantwoorde vragen , blz. 125

“De dierlijke geest zijn alle zintuiglijke vermogens die verwezenlijkt worden door de samenstelling en vermenging van elementen; als deze samenstelling tot ontbinding overgaat, verdwijnt het vermogen ook en wordt vernietigd. Men kan het met deze lamp vergelijken; als de olie, de pit en het vuur met elkaar worden verbonden, gaat hij branden en als deze verbinding ontbonden wordt, dat wil zeggen, als de met elkaar verbonden delen van elkaar worden gescheiden, dooft ook de lamp.” 
Bron: ‘Abdu'l-Bahá, Beantwoorde Vragen , blz. 183

Bovendien erkennen de Bahá'í-geschriften dat in elk geschapen ding een blijvende eigenschap van God is geplaatst:
“Op de diepste werkelijkheid van ieder geschapen ding heeft Hij het licht van één Zijner namen laten schijnen en het ontvankelijk gemaakt voor de heerlijkheid van één van Zijn hoedanigheden. Op de wezenlijkheid van de mens echter richtte Hij de glans van al Zijn namen en hoedanigheden en maakte hem tot een spiegel van Zijn eigen wezen. Uit al het geschapene werd alleen de mens voor zulk een grote gunst, zulk een blijvende milddadigheid uitverkoren.” 
Bron: Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh, hfdst. XXVII, blz. 44

In het bijzonder zien we het licht van Gods liefde gemanifesteerd in het dierenrijk: “Het licht van liefde is schitterender in het dierenrijk [dan het plantenrijk] omdat de aantrekkingskracht waardoor elementen samenkomen en atomen zich vermengen zich nu openbaart in bepaalde emoties en gevoeligheden die instinctieve omgang voortbrengen. De dieren zijn doordrenkt met vriendelijkheid en affiniteit die zich manifesteert bij dieren van dezelfde soort.” 
Bron: ‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, blz. 268, ongeautoriseerde vertaling

Een geliefd huisdier kan deugden hebben zoals zachtheid, liefde, vriendelijkheid, trouw en vreugde. Wanneer we deze eigenschappen in een dier zien, worden we daar onmiddellijk toe aangetrokken, omdat we "in hun diepste werkelijkheid" in deze dieren een hoedanigheid van God weerspiegeld zien. De hoedanigheden van God zijn "eeuwig en aloud" en zullen zich in de volgende wereld blijven manifesteren.

“Het is zonneklaar dat, wanneer de sluiers die de werkelijkheid verbergen van de manifestaties der Namen en Hoedanigheden van God, ja, van al het geschapene - zichtbaar en onzichtbaar - vaneen zijn gescheurd, niets dan het Teken Gods zal blijven - een teken dat Hijzelf in deze werkelijkheden heeft gesteld. Dit teken zal zolang voortduren als de wens is van de Heer uw God. de Heer der hemelen en der aarde.” 
Bron: Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh, hfdst. LXXIII, blz. 44 

Bovendien maken de ervaringen van het kennen en liefhebben van een dier en de herinneringen daaraan deel uit van het eeuwige leven van onze ziel. Onze eigen relatie met alle materiële dingen zal uiteindelijk uiteenvallen en wat uiteindelijk zal overblijven zijn onze herinneringen. Deze vormen het sentimentele en emotionele bewustzijn van de mens en zullen in de volgende wereld in een nieuwe staat blijven bestaan. Shoghi Effendi legt uit:
“Alles wat we weten is dat ons bewustzijn, onze persoonlijkheid, in een nieuwe wereld blijft bestaan en dat die wereld net zo veel beter is dan deze als deze beter was dan de donkere baarmoeder van onze moeder...”
Bron: 
Lights of Guidance , Uit een brief geschreven namens Shoghi Effendi aan een gelovige, 3 oktober 1943, ongeautoriseerde vertaling

Zoals ik het begrijp, zullen de herinneringen die we hebben aan onze huisdieren en de eigenschappen van God die we erin herkennen, blijven bestaan, zelfs in de volgende wereld.

Wij houden nog steeds enorm veel van Pookie en misschien had jij ook een huisdier waar je nog steeds van houdt?. Welke kwaliteiten en eigenschappen van je huisdier herkende en koesterde je?