Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Welkom...

... op de website van de bahá'ís in Twente, Oost Nederland.

Het Bahá'í-geloof
Wat is het Bahá'í-geloof? - Op deze website vindt u een uitéénzetting met diverse onderwerpen over deze wereldreligie

Historische Twentenaren

Moderne Twentenaren

Religie in Twente

In 2003 was van de Twentse bevolking 33,9% katholiek, 15,5% hervormd, 6,1% gereformeerd, 5,4% moslim en 5,1% overige, waaronder joden, hindoes, boeddhisten, soefi's, mormonen en bahá'ís. 

De bahá'ís in Twente vragen ook uw aandacht voor de geloofsvervolging van de bahá'ís in Irán, de bakermat van het Bahá'í-geloof.