Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Nieuws en Media

Internationale steun voor de bahá’ís van Iran benadrukt toenemende schendingen van mensenrechten

DEN HAAG, 18 december 2020 – Een resolutie van de Verenigde Naties waarin de Islamitische Republiek Iran wordt opgeroepen de rechten van haar burgers te respecteren – en die verwijst naar de schendingen waarmee de Iraanse bahá’ís worden geconfronteerd – is afgelopen woensdag aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York. De resolutie werd mede gesteund door 45 lidstaten uit alle regio’s en 82 lidstaten stemden voor. De VN-resolutie werd daarmee onderdeel van een wereldwijde golf van nieuwe steun voor de bahá’í-gemeenschap in Iran vanuit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Duitsland en van een aantal Europese parlementariërs. Het Amerikaanse Congres heeft op 7 december een tweeledige resolutie aangenomen, waarin de vervolging van de bahá’í-gemeenschap door de Iraanse regering wordt veroordeeld en de autoriteiten worden opgeroepen om de rechten van alle Iraanse burgers te respecteren. De resolutie van het Congres citeerde uit het vorig jaar [...] Lees meer

Invallen in Iran duiden op alarmerende toename van mensenrechtenschendingen tegen bahá’ís

DEN HAAG, 2 december 2020 – Meer dan honderd agenten van de regering vielen op 22 november 2020 de winkels en huizen van tientallen bahá’ís in heel Iran binnen en eisten hun eigendomsakten op. De gelijktijdige invallen vonden plaats in ten minste zeven steden in het land en kwamen slechts enkele uren na een vijftiendaagse nationale lockdown om de verspreiding van het coronavirus in het land te vertragen. ‘De gecoördineerde invallen tegen zoveel bahá’ís vormen een grove schending van de fundamentele mensenrechten van bahá’í-burgers, zonder enige grond behalve religieuze vooroordelen. In het bijzonder kan het binnenvallen van deze huizen, het in beslag nemen van talrijke voorwerpen en het opeisen van eigendomsakten erop wijzen dat de autoriteiten zich inzetten om eigendommen van bahá’ís op een nog meer gecoördineerde en wijdverbreide schaal in beslag te nemen’, aldus Diane Ala’i, vertegenwoordiger van BIC (Bahá’í International Community) bij de Verenigde Naties in Genève. De bezittingen [...] Lees meer

VN-resolutie veroordeelt mensenrechtenschendingen in Iran

DEN HAAG, 23 november 2020 – Een commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft woensdag een resolutie aangenomen waarin Iran wordt opgeroepen de mensenrechten te respecteren van al zijn burgers, met inbegrip van leden van het Bahá’í-geloof. De Derde Commissie van de Algemene Vergadering keurde de resolutie goed met 79 stemmen voor, 32 tegen en 64 onthoudingen. De resolutie roept Iran op om ‘in de wet en in de praktijk een einde te maken aan … alle vormen van discriminatie op basis van gedachten, geweten, religie of overtuiging, inclusief economische beperkingen … en aan de weigering van en beperkingen op toegang tot onderwijs, met inbegrip van leden van het Bahá’í-geloof …’. De resolutie dringt ook aan op een einde aan ‘andere schendingen van de mensenrechten tegen personen die tot erkende en niet-erkende religieuze minderheden behoren’. Al meer dan 40 jaar is de hele bahá’í-gemeenschap in Iran onderworpen aan voortdurende door de staat gesteunde vervolging, die [...] Lees meer

1 2 3 4 5 6 7 >