Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Het Bahá'í-geloof

Het Bahá'í-geloof is de jongste wereldgodsdienst en is dan ook gericht op de ontwikkeling van de mensheid van déze tijd.

Een van de fundamentele leringen van Bahá'u'lláh, de Profeet en Stichter van het Bahá'í-geloof is de eenheid van de mensheid. Dat is in deze tijd volkomen logisch, want mede door onze communicatiemogelijkheden vormen wij nu al een complete eenheid over de gehele wereld. We moeten echter leren om daarmee om te gaan, want één kleine calamiteit op één plaats op onze aardbol kan grote gevolgen hebben voor de rest.

We zien dat die eenheid ook duidelijk aan het ontstaan is:

Dit alles zal zonder twijfel tot stand komen door de hulp en kracht van het Koninkrijk van God.

(Bron: Keuze uit de Toespraken van 'Abdu'l-Bahá, Stg Bahá'í Literatuur - Den Haag)