Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Consultatie

Beraadslaging
Consultatie is de manier waarop er binnen de bahá'í gemeenschappen wordt beraadslaagd. Deze methode wijkt op een aantal wezenlijke punten af van de manier waarop er overal wordt vergaderd.

"De hemel van goddelijke wijsheid is verlicht door twee hemellichten, consultatie en mededogen. Beraadslaagt samen in alle aangelegenheden, aangezien consultatie het lichtbaken is dat de weg wijst, en de schenker is van inzicht."
Bahá'u'lláh (Compilatie consultatie, UHvG 1978) ongeautoriseerd

Overal en altijd
Niet iedere beraadslaging is ook een consultatie.
Consultatie kan overal en altijd en door iedereen toegepast worden onder de volgende voorwaarden:

Algemeen belang en gelijkwaardigheid
Uitgangspunt bij consultatie, zoals in het bahá'í geloof omschreven, is het algemeen belang, niet het belang van een groep of van een individu. Gelijkwaardigheid is een voorwaarde tussen mensen, ook al is er een persoon die niet veel te zeggen heeft, dan nog kan zijn zwijgzaamheid iets zeggen.

Vrije meningsuiting
In consultatie kan iedereen in vrijheid zijn mening uiten, maar laat daarna zijn opvatting los en legt zijn mening als het ware in het midden. Discussie over een mening van iemand is uitgesloten, zelfs al is men het niet eens met die mening. Er kan wel om verduidelijking gevraagd worden. Van alle meningen tezamen wordt datgene gekozen wat voor iedereen het meest toepasbaar is.

Beslissing in eenheid genomen
Beslissingen die genomen moeten worden door middel van 'stemmen' , worden meestal in onenigheid genomen. De meerderheid beslist dan. Hiermee gaat veel tijd en energie verloren.
Een beslissing in eenheid genomen zal altijd vruchten voortbrengen, zelfs al is het een verkeerde beslissing. Het mes snijdt namelijk aan twee kanten. Neemt men de goede beslissing dan zal dat vruchten afwerpen, neemt men een verkeerde beslissing dan zal dat snel genoeg blijken. Hierna kan men weer bij elkaar komen en een andere beslissing nemen.

Zuivere beweegredenen
Voor een consultatie begint is het goed om bij zichzelf te rade te gaan dat men de consultatie begint uit zuivere beweegredenen, een stralende geestkracht en onthechting aan eigen mening. De eigen mening vormt altijd een bijdrage aan het geheel.

Ouders en kinderen
Heel belangrijk is dat ouders hun kinderen leren geschillen op te lossen met behulp van consultatie, want is het kind bekend met deze mogelijkheid dan zal zijn eigen bijdrage later, waar dan ook, een waardevolle zijn.

Voor iedereen
Consultatie kan binnen alle groepen worden toegepast, bij de kleinste eenheid binnen het huwelijk, binnen het gezin, op het werk, zelfs bij regeringen en op wereldniveau.

CONSULTATIE is:

Loes Grootveld,
2004