Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

U kunt contact opnemen met de bahá'ís van Nederland

Gebruik hiervoor de sociaal-media knoppen op deze website, telefoon of ons e-mailadres:

Nationaal Bahá'í-centrum
Riouwstraat 27
2585 GR Den Haag
Website: http://www.bahai.nl
Telefonisch te bereiken op nummer 070-3554017

Contact voor de media
U kunt contact opnemen met Bureau Externe Betrekkingen.
Telefoon: 070 3554017. E-mail:

Lezingen en informatie
Indien u geintresseerd bent om een eigen lezing over het Baha'i-geloof te hosten is dit mogelijk. Wij stellen een kant-en-klare lezing, samen met de nodige mensen (2 personen) en de audio-visuele middelen, gratis voor u ter beschikking. Neem hiervoor contact op met ons.

Interreligieuze contacten
Contacten met andere religieuze groeperingen resp. organisaties.
Wij verzorgen voordrachten en lezingen over het Bahá'í-geloof gezien vanuit verschillende godsdienstige richtingen.
Eenheid van de mensheid in verscheidenheid van de ontwikkeling van ieder individu, eenheid van God in verscheidenheid van de verschillende religies.

Veel gestelde vragen:


Colofon
Deze website geeft de persoonlijke mening van de samenstellers weer, tenzij anders vermeld. Uw eigen mening is echter net zo goed als de onze. Wij maken geen gebruik van 'Cookies'.