Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

De welvaart van de mensheid

Nu we de eenentwintigste eeuw met rasse schreden naderen, vertonen de pogingen van regeringen en volkeren een duidelijke haast om tot overeenstemming te komen over kwesties met betrekking tot onze gezamenlijke toekomst. Overal nemen de tekenen toe dat de wereldbevolking reikhalzend uitziet naar een einde aan strijd en lijden en aan verwoesting waarvan geen enkel land nog langer gevrijwaard is. Het overgrote deel van de mensheid en veel wereldleiders uiten hun verlangen naar positieve verandering, naar nieuwe hoop voor de toekomst van onze planeet. Deze verklaring, samengesteld door Bahá'í International Community, is belangrijke leesstof voor leden van bestuurlijke instituten op elk niveau, personen die werkzaam zijn in instellingen voor internationale samenwerking, wetenschappers en sociale denkers, allen die zijn begiftigd met kunstzinnige talenten of toegang hebben tot de communicatiemiddelen en leiders van niet-gouvernementele organisaties. Deze verklaring daagt hen uit om deze opkomende impulsen tot verandering aan te grijpen en in banen te leiden om de nog aanwezige barrières te slechten die een wereldomvattende vrede in de weg staan.

Zij roept op tot een respons die gebaseerd moet zijn op een onvoorwaardelijke erkenning van de eenheid der mensheid, op een verplichting om rechtvaardigheid het organiserend principe in de samenleving te maken en op een vastbeslotenheid om de mogelijkheden uit te buiten die een systematische dialoog op gang kunnen brengen tussen de wetenschappelijke en religieuze geesten van het menselijk ras voor de ontplooiing van het menselijk potentieel. Zij stelt voor om de meeste concepten en begrippen voor het besturen van het sociale en economische leven radicaal te herzien. Temidden van de chaotische onzekerheid van onze tijd verlicht zij het pad naar een rechtvaardige en vreedzame wereld.

Verklaring van het UHVG* over Welvaart (PDF)
*Universele Huis van Gerechtigheid, het Bahá'í Wereldcentrum in Haifa, Israel (zie Bestuurstelsel)