Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Shoghi Effendi (Het Behoederschap)

In zijn testament heeft 'Abdu'l-Bahá zijn kleinzoon, Shoghi Effendi Rabbani, tot Behoeder van het Bahá'í-geloof benoemd. Shoghi Effendi voerde deze taak uit tot zijn dood in 1957.

Gedurende deze zesendertig jaar heeft de Behoeder veel Geschriften van Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá in het Engels vertaald, hun betekenis toegelicht, de vorming van plaatselijke en nationale bahá'í-instellingen aangemoedigd. Hij gaf leiding aan een reeks plannen die tot doel hadden de bahá'í-idealen over de gehele wereld te verspreiden.

De prachtige omgeving die hij schiep voor het wereldcentrum van het Bahá'í-geloof in het Heilige Land vormt een blijvend gedenkteken aan de Behoeder.

De voltooiing van de graftombe van de Báb was zijn werk, evenals de bouw van het internationale archiefgebouw, waar de authentieke Geschriften van het Geloof worden bewaard.

Shoghi Effendi heeft ook de eerste prachtige tuinen in Bahjí en op de hellingen van de berg Karmel ontworpen en aangelegd.

 

Shoghi Effendi