Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Vervolgingen in Iran

Aanhangers van het Bahá'í-geloof zijn sinds het ontstaan van de godsdienst in 1844 doelwit geweest van vervolgingen. Iran was in het midden van de negentiende eeuw het toneel van de meest wrede vervolgingen in de geschiedenis. Westerse reizigers hebben in hun geschriften verwezen naar de verschrikkelijke tonelen waarvan zij in die tijd in Iran getuige waren. Duizenden mensen vonden op vaak gruwelijke wijze de dood.

De vervolgingen in de beginjaren van het nieuwe geloof bleven later aanhouden, zelfs tot op de dag van vandaag. In Iran is al geruime tijd sprake van gerichte acties tegen bahá’ís, met als doel angst te zaaien en de bahá’ís fysiek kwetsbaar te maken. Alles is er op gericht de maatschappelijke, economische en culturele vooruitgang van de bahá’ís in Iran te belemmeren. In officiële documenten staat zelden dat de godsdienst de aanleiding is om op te treden tegen een bahá’í. Uit een in 1991 verspreid geheim memorandum, geschreven door de Iraanse Opperste Revolutionaire Culturele Raad, blijkt echter dat de Iraanse machthebbers van plan zijn de bahá’í-gemeenschap geruisloos te elimineren.

De internationale bahá’í-gemeenschap heeft zich herhaaldelijk uiterst bezorgd getoond over de huidige situatie in Iran. In diverse VN-resoluties is er bij de Iraanse autoriteiten op aangedrongen om de positie van de bahá’ís te verbeteren. De kwestie van de Iraanse bahá’í-gemeenschap wordt door het Nederlands ministerie van buitenlandse zaken nauwgezet gevolgd en diplomatiek actief ondersteund.

Via de actie ‘Closed Doors’ vraagt de internationale bahá’í-gemeenschap wereldwijd om steun voor het feit dat een groot aantal bahá’í-studenten in Iran de toegang tot het hoger en universitair onderwijs nog steeds wordt ontzegd op grond van hun geloof.

Chronologie van gebeurtenissen i.v.m. de poging van de Iraanse regering om bahá´ís van hoger onderwijs uit te sluiten.

Vernietiging van een baha'i begraafplaats in Iran