Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Nieuws en Media

VN-resolutie veroordeelt mensenrechtenschendingen in Iran

DEN HAAG, 23 november 2020 – Een commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft woensdag een resolutie aangenomen waarin Iran wordt opgeroepen de mensenrechten te respecteren van al zijn burgers, met inbegrip van leden van het Bahá’í-geloof. De Derde Commissie van de Algemene Vergadering keurde de resolutie goed met 79 stemmen voor, 32 tegen en 64 onthoudingen.

De resolutie roept Iran op om ‘in de wet en in de praktijk een einde te maken aan … alle vormen van discriminatie op basis van gedachten, geweten, religie of overtuiging, inclusief economische beperkingen … en aan de weigering van en beperkingen op toegang tot onderwijs, met inbegrip van leden van het Bahá’í-geloof …’.

De resolutie dringt ook aan op een einde aan ‘andere schendingen van de mensenrechten tegen personen die tot erkende en niet-erkende religieuze minderheden behoren’. Al meer dan 40 jaar is de hele bahá’í-gemeenschap in Iran onderworpen aan voortdurende door de staat gesteunde vervolging, die Bahá’í International Community (BIC) beschrijft als multidimensionaal en die elk van haar leden van generatie op generatie beïnvloedt, in elke fase van het leven en zelfs tot na de dood.

BIC zegt: ‘Hoewel de specifieke tactieken van de Iraanse autoriteiten soms zijn veranderd, blijft hun doel om de Bahá’í-gemeenschap als levensvatbare entiteit in Iran te vernietigen volledig van kracht’. Bani Dugal, hoofdvertegenwoordiger van BIC bij de Verenigde Naties, zegt: ‘Met verschillende middelen blijven de autoriteiten zich op dit doel concentreren door te streven naar uitsluiting van bahá’ís van het publieke domein, door ze te verhinderen hun geloof te uiten, ze economisch te verarmen, hun intellectuele vooruitgang te ondermijnen, sporen van hun geschiedenis en cultuur te wissen, evenals het verspreiden van desinformatie over hen en het publiek aan te zetten om een ​​omgeving van haat tegen hen te creëren’. ‘Laten we hopen dat Iran eindelijk gehoor zal geven aan de aanbevelingen in deze resolutie en aan de oproep van de internationale gemeenschap om de mensenrechten van zijn burgers te handhaven’. De resolutie zal in december door de plenaire vergadering van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties worden aangenomen.

Bron: https://news.bahai.org/story/1468/

<< Ga terug naar de vorige pagina