Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Nieuws en Media

Publicatie verkent wereldwijde sociale en economische vorderingen bahá’í-gemeenschap

DEN HAAG, 1 mei 2018 (BWNS) – Het is deze week online uitgegeven en uitgereikt aan de gedelegeerden op de 12e Internationale Bahá’í-conventie: een nieuwe editie van de publicatie For the Betterment of the World. Het illustreert hoe de Bahá’í-gemeenschap bezig is met een voortdurend proces van leren en het ontplooien van activiteiten op het gebied van sociale en economische ontwikkeling.De recent uitgegeven editie van For the Betterment of the World voorziet in een weergave van het voortdurende proces van leren en het ontplooien van activiteiten op het gebied van sociale en economische ontwikkeling door de Bahá’í-gemeenschap.


De publicatie, opgesteld door het Bureau voor Sociale en Economische Ontwikkeling in het Bahá’í Wereldcentrum, belicht fundamentele concepten die de bahá’ís de weg wijzen bij maatschappelijke  actie. Een van de belangrijkste uitgangspunten is ‘dat alle bewoners van de aarde in staat moeten zijn te genieten van de vruchten van een materieel en geestelijk welvarende samenleving’ en dat ‘elke bevolking het recht en de verantwoordelijkheid heeft om het pad van haar eigen vooruitgang te markeren.’ Een groot deel van de publicatie is gewijd aan het geven van praktische voorbeelden van projecten die in verschillende delen van de wereld worden uitgevoerd, ongeacht de typische tweedelingen als  landelijk en stedelijk, ‘Noord’ en ‘Zuid’. Het beschrijft een steekproef van bahá’í-ontwikkelingsinspanningen in een breed spectrum, variërend van inspanningen op basaal niveau van beperkte duur ondernomen door individuen of kleine groepen, tot geavanceerde programma’s van sociale en economische ontwikkeling, geïmplementeerd door bahá’í-geïnspireerde niet-gouvernementele organisaties. De publicatie legt ook uit hoe ontwikkelingsinspanningen meestal ontstaan ​​en zich ontwikkelen binnen plaatsen met een uitgesproken gemeenschapsgevoel en een groeiend collectief bewustzijn.For the Betterment of the World beschrijft een steekproef van bahá’í-ontwikkelingsinspanningen in een breed spectrum. De bahá’í-initiatieven voor sociale en economische ontwikkeling richten zich op diverse aspecten van het gemeenschapsleven, en deze editie verkent enkele hiervan, zoals onderwijs, gezondheid, landbouw, het economische leven van gemeenschappen, kunst en media en de vooruitgang van de positie van vrouwen.


Sociale en economische ontwikkelingsinitiatieven van de bahá’í-gemeenschap richten zich op verschillende aspecten van het gemeenschapsleven en For the Betterment of the World verkent enkele hiervan, zoals onderwijs, gezondheid, landbouw, het economische leven van gemeenschappen, kunst en media en de vooruitgang van de positie van vrouwen. De publicatie verkent ook hoe kennis wordt verzameld en gesystematiseerd door organisaties en bahá’í-instellingen op verschillende niveaus van de samenleving, vanaf de basis tot de internationale gemeenschap. Ongeacht de specifieke aard of omvang van een initiatief, streeft de Bahá’í-gemeenschap naar sociale en economische ontwikkelingsinspanningen vanuit het principe dat de bevolking de voorvechter moet zijn van haar eigen materiële, geestelijke en intellectuele vooruitgang en niet alleen ontvanger van hulp of slechts deelnemer is. Alle bahá’í-geïnspireerde initiatieven worden gemotiveerd door een verlangen om de mensheid te dienen en om het sociale en materiële welzijn van alle mensen te bevorderen. Samengevat vertegenwoordigen de inspanningen van de bahá’ís op het gebied van maatschappelijke actie een groeiend leerproces dat erop gericht is de leringen van Bahá’u’lláh toe te passen, en die samen met de verworven kennis uit verschillende gebieden van het menselijk streven zullen leiden naar maatschappelijke werkelijkheid.

Deze editie van For the Betterment of the World is de derde van een reeks. De eerste twee kwamen uit in 2003 en 2008. Kopieën van de nieuwe publicatie zijn beschikbaar gesteld aan de meer dan 1.300 gedelegeerden die samen waren gekomen voor de Internationale Bahá’í-conventie, die begonnen is op 29 april 2018. Een kopie van de nieuwe editie is ook beschikbaar op bahai.org.

Bron

<< Ga terug naar de vorige pagina