Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Nieuws en Media

Ontwerp onthuld van lokaal bahá’í Huis van Aanbidding in Kenia


DEN HAAG, 18 april 2018 (BWNS) – De onthulling van het ontwerp voor een lokaal Huis van Aanbidding in Matunda Soy was een historisch moment voor de bahá’í-gemeenschap van Kenia, waar meer dan 1000 mensen bijeen waren. In een geest van vreugde en opwinding verzamelden de gasten zich om de gebeurtenis te vieren op de plek waar het toekomstige Huis van Aanbidding zal worden gebouwd. Het evenement omvatte toespraken door vertegenwoordigers van de bahá’í-gemeenschap en lokale functionarissen, gecombineerd met zang, op de trommel spelen en traditionele dansen. Bomen die door buren uit omliggende gemeenschappen waren geschonken, werden vervolgens op het terrein geplant. ‘Deze onthullingsceremonie brengt zoveel vreugde in ons hart’, zei een vertegenwoordiger van de bahá’í-gemeenschap. ‘Deze tempel zal een centrum van aanbidding zijn, een zenuwcentrum van het gemeenschapsleven, een plaats waar zielen bij het ochtendgloren samenkomen voor nederig gebed en meditatie, voordat we naar buiten gaan om ons aan onze dagelijkse bezigheden te wijden.’

Dorpsoudste Violet Ombeva sprak het publiek eveneens toe en sprak uit hoe gelukkig zij zich voelde dat er zo’n prachtig bouwwerk in de omgeving zal worden gebouwd.


Een illustratieve weergave van het lokale Huis van Aanbidding voor
Matunda Soy, Kenia, die 
op 15 april jl. werd onthuld.


Het ontwerp van het Huis van Aanbidding is eenvoudig maar elegant van vorm, geïnspireerd op hutten die traditioneel worden gebouwd in de regio. Neda Samimi, de architect van de tempel, is de eerste vrouwelijke architect van wie het ontwerp voor een bahá’í Huis van Aanbidding is gekozen.

Het schetsontwerp met twee niveaus biedt plaats aan ongeveer 250 bezoekers. De zichtbare dakbalken markeren de negen zijden van het bouwwerk en komen samen bij een dakraam in de nok waaronder het embleem van de ‘Grootste Naam’ wordt geplaatst. Het ontwerp bevat verder een ingewikkeld en expressief patroon dat de diamantvorm gebruikt, een bekend motief in de Keniaanse cultuur. De bouw van de tempel zal worden uitgevoerd met materialen uit de regio – voor het dak wordt lokale leisteen gebruikt en de muren zullen worden gemaakt van steen dat afkomstig is van steengroeven in de buurt.


De viering van de onthulling van het ontwerp van
het lokale Huis van Aanbidding in Matunda Soy, Kenia

Het proces dat leidde tot deze mijlpaal voor de gemeenschap begon met inspanningen van de bahá’ís aan de basis om een ​​devotioneel karakter en een educatief proces te cultiveren, dat capaciteit voor dienstbaarheid aan de mensheid opbouwt. Onderweg, heeft het concept van het Huis van Aanbidding zich ontwikkeld in samenhang met de inspanningen van de gemeenschap op andere terreinen en is het in de loop van de tijd verfijnd.

‘Het doel van de tempel is om Matunda Soy en zijn omgeving te dienen’, zei mevrouw Samimi. ‘Het heeft als doel om de mensheid te dienen, ongeacht ras, religie of stam.’

Kenia is een van de vijf landen die in 2012 is aangewezen door het Universele Huis van Gerechtigheid in Haifa om een ​​lokaal Huis van Aanbidding te bouwen. Bahá’í-tempels zijn ​​toegankelijk voor iedereen als een ruimte voor aanbidding en reflectie.

Bron

<< Ga terug naar de vorige pagina