Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Nieuws en Media

Nieuwe website: Bahá'i-gemeenschap van België

De Bahá'í-gemeenschap van België heeft een nieuwe website: http://bahai.be

http://bahai.be

<< Ga terug naar de vorige pagina