Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Nieuws en Media

Invallen in Iran duiden op alarmerende toename van mensenrechtenschendingen tegen bahá’ís

DEN HAAG, 2 december 2020 – Meer dan honderd agenten van de regering vielen op 22 november 2020 de winkels en huizen van tientallen bahá’ís in heel Iran binnen en eisten hun eigendomsakten op. De gelijktijdige invallen vonden plaats in ten minste zeven steden in het land en kwamen slechts enkele uren na een vijftiendaagse nationale lockdown om de verspreiding van het coronavirus in het land te vertragen.

‘De gecoördineerde invallen tegen zoveel bahá’ís vormen een grove schending van de fundamentele mensenrechten van bahá’í-burgers, zonder enige grond behalve religieuze vooroordelen. In het bijzonder kan het binnenvallen van deze huizen, het in beslag nemen van talrijke voorwerpen en het opeisen van eigendomsakten erop wijzen dat de autoriteiten zich inzetten om eigendommen van bahá’ís op een nog meer gecoördineerde en wijdverbreide schaal in beslag te nemen’, aldus Diane Ala’i, vertegenwoordiger van BIC (Bahá’í International Community) bij de Verenigde Naties in Genève.

De bezittingen die werden meegenomen waren onder meer smartphones, computers en tablets, boeken, met inbegrip van bahá’í-teksten en andere items. Verscheidene van de binnengevallen huizen waren van bahá’ís die eerder al het doelwit waren van de autoriteiten. De bahá’ís kregen ook de opdracht zich te melden bij het Iraanse Bureau van Onderzoek.

De invallen vonden plaats in de hoofdstad Teheran, evenals in Karaj, Isfahan, Mashhad, Kerman, Shahin-Shahr en Baharestan. Getuigen meldden dat de agenten in de huizen van de bahá’ís alle gezondheidsprotocollen van de regering negeerden. ‘De gezondheidscrisis in Iran is nijpend’, zei Diane Ala’i, ‘en toch heeft de regering de huizen van gezagsgetrouwe mensen aangevallen, inclusief die waarin zich jonge kinderen, ouderen en zieken bevonden, waardoor ze mogelijk worden blootgesteld aan het coronavirus en de psychologische en materiële druk op deze onschuldige mensen wordt verergerd’. ‘De bahá’ís worden geterroriseerd, bedreigd met inbeslagname van activa en behandeld als criminelen’, voegde Diane Ala’i eraan toe. ‘Maar wie heeft hier de misdaad begaan? De onschuldige bahá’ís of de autoriteiten die hun huizen zijn binnengevallen zonder juridische rechtvaardiging’?

Deze ontwikkelingen zijn de laatste in een patroon van inbeslagname van eigendommen vanaf de Islamitische Revolutie van 1979 in Iran. Sinds die tijd zijn grote aantallen particuliere en zakelijke eigendommen van bahá’ís willekeurig in beslag genomen, waaronder huizen en boerderijen. ‘De Iraanse regering heeft  inbeslagname van eigendommen om de bahá’í-gemeenschap te verarmen langdurig toegepast’, aldus Diane Ala’i. ‘Maar Iraniërs met een goed geweten weten dat de enige wens van de bahá’ís is om bij te dragen aan de vooruitgang van Iran en dat ze onschuldig zijn. De echte misdaad is dat de Iraanse regering de hand legt op de zuurverdiende middelen van bestaan en eigendommen van haar bahá’í-burgers’.

Achtergrond

  • De bahá’ís vormen de grootste niet-islamitische religieuze minderheid van Iran en zij worden sinds de islamitische revolutie van 1979 systematisch vervolgd door de regering.
  • Meer dan 200 bahá’ís werden in de jaren na de islamitische revolutie geëxecuteerd.
  • Een beleidsdocument uit 1991, ondertekend door de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, riep op tot het ‘blokkeren’ van de vooruitgang en ontwikkeling van de bahá’í-gemeenschap in Iran en tot het ontzeggen van onderwijs en bestaansmiddelen aan bahá’ís. Elk jaar worden in de staatsmedia van Iran duizenden artikelen met propaganda tegen de bahá’ís gepubliceerd.
  • Sinds de Islamitische Revolutie zijn honderden privé-eigendommen van bahá’ís, waaronder huizen, kleine bedrijven en boerderijen, in beslag genomen.
  • Zie BIC.org voor uitgebreide informatie over de vervolging van de bahá’ís in Iran: https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais

Bron: https://www.bic.org/news/home-raids-across-iran-indicate-alarming-increase-human-rights-violations-against-bahais-says-bahai-international-community

<< Ga terug naar de vorige pagina