Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Nieuws en Media

Hoge VN-functionaris prijst film over ontzegging hoger onderwijs bahá'ís Iran

Den Haag, 23 maart 2015 – Een hoge functionaris van de Verenigde Naties heeft de film ‘To Light a Candle’, een documentaire over de vervolging van de bahá'ís in Iran, geprezen. Hij noemde het een belangrijke poging om de situatie van de jonge bahá'ís in dat land onder de aandacht te brengen, die vanwege hun geloof toegang tot hoger onderwijs wordt ontzegd.


Panel (van re naar li): Ahmed Shaeed, Maziar Bahari en Diane Ala’i (BIC)

Ahmed Shaheed, de Speciale Rapporteur inzake mensenrechten in Iran voor de Verenigde Naties, sprak op een side event bij de 28e sessie van de VN Mensenrechtenraad de afgelopen week. Hij zei in een reactie op de film dat het belangrijk is een toegankelijk medium als een film te gebruiken om de boodschap over mensenrechten over te brengen. Nadat de film was vertoond zei dr. Shaheed tot de aanwezigen: ‘Ik beschouw de bahá'ís als de meest vervolgde minderheidsgroep in Iran’.

‘Ik ben erg bedroefd over wat een stelselmatig en discriminerend beleid lijkt te zijn tegen bahá'ís, ook in het onderwijs’, zei hij, er aan toevoegend dat er sprake is van een uitgesproken beleid, omdat jonge bahá'ís van de universiteit worden gestuurd zodra hun geloofsovertuiging bekend wordt.

Tijdens de presentatie van de film was ook regisseur Maziar Bahari aanwezig. Hij is een Iraans-Canadese journalist en cineast, die gevangen zat in Iran in 2009. ‘Ik ben geen bahá'í, maar ik ben wel ernstig bezorgd over de situatie van de bahá'ís in Iran en over de mensenrechten in Iran in het algemeen’, zei hij. ‘Gedurende de afgelopen 35 jaar, telkens als de onderdrukking toenam, waren de bahá'ís de eerste slachtoffers van die onderdrukking. Zoals dr. Shaheed terecht zei, de bahá'ís zijn de meest vervolgde minderheid in Iran en als zodanig zijn zij een barometer voor hetgeen er gaande is in Iran’.

De vertoning van de film werd gesponsord door BIC (Baha'i International Community) en FIDH (International Federation of Human Rights). Vertegenwoordigers van landen, van niet-gouvernementele organisaties, mensenrechtenactivisten en andere groeperingen die deelnamen aan de sessies van de Mensenrechtenraad, waren aanwezig. ‘To Light a Candle’ gaat over het vreedzame en constructieve antwoord van de bahá'ís op het langdurig ontzeggen aan jongeren van toegang tot hoger onderwijs. Het weigeren van bahá'ís op universiteiten is een onderdeel van de door de overheid gesteunde omvangrijke campagne van vervolging van de bahá'í-gemeenschap in dat land.

Bron: http://news.bahai.org/story/1044

<< Ga terug naar de vorige pagina