Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Nieuws en Media

Ontwerp onthuld van lokaal bahá’í Huis van Aanbidding in Kenia

DEN HAAG, 18 april 2018 (BWNS) – De onthulling van het ontwerp voor een lokaal Huis van Aanbidding in Matunda Soy was een historisch moment voor de bahá’í-gemeenschap van Kenia, waar meer dan 1000 mensen bijeen waren. In een geest van vreugde en opwinding verzamelden de gasten zich om de gebeurtenis te vieren op de plek waar het toekomstige Huis van Aanbidding zal worden gebouwd. Het evenement omvatte toespraken door vertegenwoordigers van de bahá’í-gemeenschap en lokale functionarissen, gecombineerd met zang, op de trommel spelen en traditionele dansen. Bomen die door buren uit omliggende gemeenschappen waren geschonken, werden vervolgens op het terrein geplant. ‘Deze onthullingsceremonie brengt zoveel vreugde in ons hart’, zei een vertegenwoordiger van de bahá’í-gemeenschap. ‘Deze tempel zal een centrum van aanbidding zijn, een zenuwcentrum van het gemeenschapsleven, een plaats waar zielen bij het ochtendgloren samenkomen voor nederig gebed en meditatie, voordat we naar buiten gaan [...] Lees meer

Bahá’í-gemeenschappen vieren uitbundig 200e geboortedag van Bahá’u’lláh

DEN HAAG, 16 oktober 2017 - Geïnspireerd door het leven en de leringen van Bahá’u’lláh, grondlegger van het Bahá’í-geloof, vieren miljoenen mensen in tienduizenden plaatsen over de hele wereld op 21 en 22 oktober 2017 Zijn tweehonderdste geboortedag. In Nederland zijn bahá’í-gemeenschappen in zo’n vijftig plaatsen zich enthousiast aan het voorbereiden. Taraneh Mozoun, ‘Eenheid in Verscheidenheid’ Bahá’u’lláh zag een toekomst voor zich waarin de gehele mensheid samenleeft als één familie. Hij leert dat elk mens een uniek doel heeft om te helpen een verenigde wereld te bouwen, dat rechtvaardigheid nodig is om dit potentieel te verwezenlijken en dat ongelijkheid tussen man en vrouw, rijk en arm, oost en west moet worden opgeheven. Zijn Leringen geven vorm aan een proces van sociale transformatie en gemeenschapsopbouw. In de praktijk betekent dit dat bahá’ís en hun vrienden in Nederland 134 meditatieve of gebedsbijeenkomsten, 33 kinderklassen, 20 jeugdgroepen en 87 leerkringen organiseren [...] Lees meer

Nieuwe website: Bahá'i-gemeenschap van België

De Bahá'í-gemeenschap van België heeft een nieuwe website: http://bahai.be

< 1 2 3 4 5 6 7 >