Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Hoe wordt je bahá’í?

In het kader van een persoonlijke ervaring en na een onderzoek van het Geloof en de heilige geschriften hiervan, kan iemand onafhankelijk beslissen om Bahá'í te worden door Bahá’ulláh te erkennen als de Manifestatie van God voor onze tijd en Zijn wetten, leringen en administratieve instellingen die Hij gevestigd heeft te aanvaarden.

Om als Bahá'í ingeschreven te worden volstaat het om een geloofsverklaring te ondertekenen.

Als u meer informatie wilt of de Bahá'ís wil ontmoeten kunt u contact met ons opnemen.