Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Hoe wordt je bahá’í?

In het kader van een persoonlijke ervaring en na een onderzoek van het Geloof en de heilige geschriften hiervan, kan iemand onafhankelijk beslissen om Bahá'í te worden door Bahá’ulláh te erkennen als de Manifestatie van God voor onze tijd en Zijn wetten, leringen en administratieve instellingen die Hij gevestigd heeft te aanvaarden.

Om als Bahá'í ingeschreven te worden volstaat het om een geloofsverklaring te ondertekenen.

Als u meer informatie wilt of de Bahá'ís wil ontmoeten kunt u contact met ons opnemen.