Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Welkom...

... op de website van de bahá'ís in Twente, Oost Nederland.

Het Bahá'í-geloof
Wat is het Bahá'í-geloof? - Op deze website vindt u een uitéénzetting met diverse onderwerpen over deze wereldreligie

Historische Twentenaren

Moderne Twentenaren

Religie in Twente

In 2003 was van de Twentse bevolking 33,9% katholiek, 15,5% hervormd, 6,1% gereformeerd, 5,4% moslim en 5,1% overige, waaronder joden, hindoes, boeddhisten, soefi's, mormonen en bahá'ís. 

De bahá'ís in Twente vragen ook uw aandacht voor de geloofsvervolging van de bahá'ís in Irán, de bakermat van het Bahá'í-geloof.