Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Welkom...

... op de website van de bahá'ís in Twente, Oost Nederland.

Het Bahá'í-geloof
Wat is het Bahá'í-geloof? - Op deze website vindt u een uitéénzetting met diverse onderwerpen over deze wereldreligie

Historische Twentenaren

Moderne Twentenaren

Religie in Twente

In 2003 was van de Twentse bevolking 33,9% katholiek, 15,5% hervormd, 6,1% gereformeerd, 5,4% moslim en 5,1% overige, waaronder joden, hindoes, boeddhisten, soefi's, mormonen en bahá'ís. 

De bahá'ís in Twente vragen ook uw aandacht voor de geloofsvervolging van de bahá'ís in Irán, de bakermat van het Bahá'í-geloof.